EGPA 2024 CONFERENTIE

Onze missie

p

InformerEN

Informatie en ervaringen uitwisselen over het LGBTQI+-thema binnen de geïntegreerde politie, om zo wederzijds respect te bewerkstelligen

opleiden

Alle politiemensen opleiden zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit

Oriënteren

Doorverwijzen van slachtoffers van homo- of transfobe daden naar de juiste hulpverleners, zowel binnen als buiten de politie, met het oog op een correcte aangifte

Sensibiliseren

Sensibiliseren rond de LGBTQI+-problematiek binnen en buiten de politie, op basis van expertise opgedaan in België en op Europees niveau

Word lid

Jouw steun zorgt ervoor dat RCB zich al sinds 2012 kan inzetten voor wederzijds respect aan de hand van sensibiliseringsacties, informatiesessies, opleiding en oriëntering. Dat willen we samen met jullie de komende jaren blijven doen, zowel binnen de politie als daarbuiten.

Wil je je bij ons aansluiten en ons zo steunen? Dat kan. Of je nu deel uitmaakt van de Belgische politie of niet.

Voor praktische details en om lid te worden, klikt u op de knop “word lid, meld je nu aan”.

Less than 100 days to go before the 10th conference of European LGBT Police Association - EGPA. More info : rainbow-cops-belgium.be/en/egpa2024-2/#egpa2024 #FurtherTogether #everyonewelcome ... See MoreSee Less
View on Facebook
FR// Aujourd'hui, nous avons rencontré l'Inspecteur Général Thierry Gillis et l'Inspecteur Général Adjoint Johan De Volder de l'Inspection Générale (AIG). L'Inspection Générale est un organe de contrôle indépendant de la Police Intégrée. Elle est sous la tutelle directe du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Justice. Cette rencontre a permis d'exposer le but social de notre ASBL, de dégager des pistes sur une collaboration commune et de présenter notre conférence européenne qui se tiendra les 16 et 17 mai 2024. NL// Vandaag hadden we een ontmoeting met inspecteur-generaal Thierry Gillis en adjunct-inspecteur-generaal Johan De Volder van de Algemene Inspectie (AIG). De Algemene Inspectie is een onafhankelijk controleorgaan van de geïntegreerde politie. Het rapporteert rechtstreeks aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie. De bijeenkomst bood de gelegenheid om het maatschappelijke doel van onze VZW toe te lichten, wegen voor gezamenlijke samenwerking te identificeren en onze Europese conferentie voor te stellen die op 16 en 17 mei 2024 zal worden gehouden. ... See MoreSee Less
View on Facebook

HET TEAM

© 2020 Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police – contact@rainbow-cops-belgium.be