Onze missie

p

InformerEN

Informatie en ervaringen uitwisselen over het LGBTQI+-thema binnen de geïntegreerde politie, om zo wederzijds respect te bewerkstelligen

opleiden

Alle politiemensen opleiden zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit

Oriënteren

Doorverwijzen van slachtoffers van homo- of transfobe daden naar de juiste hulpverleners, zowel binnen als buiten de politie, met het oog op een correcte aangifte

Sensibiliseren

Sensibiliseren rond de LGBTQI+-problematiek binnen en buiten de politie, op basis van expertise opgedaan in België en op Europees niveau

 

Word lid

Jouw steun zorgt ervoor dat RCB zich al sinds 2012 kan inzetten voor wederzijds respect aan de hand van sensibiliseringsacties, informatiesessies, opleiding en oriëntering. Dat willen we samen met jullie de komende jaren blijven doen, zowel binnen de politie als daarbuiten.

Wil je je bij ons aansluiten en ons zo steunen? Dat kan. Of je nu deel uitmaakt van de Belgische politie of niet.

Voor praktische details en om lid te worden, klikt u op de knop “word lid, meld je nu aan”.  

We have launched a new Online Store. Initially selling our popular logo patches, we will be launching new product ranges soon. You can help support us by visiting our store and purchasing our patches. The process is simple and postage is FREE!www.lgbtpolice.eu/store ... See MoreSee Less
View on Facebook
Photos du journalDuring the pandemic, the EGPA still working....-Organisation of the postponed Egpa conference in Greece -Organisation of the AGM of the year 2020-Participation at the Copenhagen world conference for human rights next august (we hope !)During this time our colleagues in Greece and Serbia start to receive vaccine !Stay safe....💓 🇪🇺 ... See MoreSee Less
View on Facebook

HET TEAM

Massimo

Massimo

Co-voorzitter

Nadia

Nadia

Co-voorzitster (afgetreden)

Thomas

Thomas

Secretaris Penningmeester

© 2020 Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police – contact@rainbow-cops-belgium.be