Onze missie

p

InformerEN

Informatie en ervaringen uitwisselen over het LGBTQI+-thema binnen de geïntegreerde politie, om zo wederzijds respect te bewerkstelligen

opleiden

Alle politiemensen opleiden zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit

Oriënteren

Doorverwijzen van slachtoffers van homo- of transfobe daden naar de juiste hulpverleners, zowel binnen als buiten de politie, met het oog op een correcte aangifte

Sensibiliseren

Sensibiliseren rond de LGBTQI+-problematiek binnen en buiten de politie, op basis van expertise opgedaan in België en op Europees niveau

 

Word lid

Jouw steun zorgt ervoor dat RCB zich al sinds 2012 kan inzetten voor wederzijds respect aan de hand van sensibiliseringsacties, informatiesessies, opleiding en oriëntering. Dat willen we samen met jullie de komende jaren blijven doen, zowel binnen de politie als daarbuiten.

Wil je je bij ons aansluiten en ons zo steunen? Dat kan. Of je nu deel uitmaakt van de Belgische politie of niet.

Voor praktische details en om lid te worden, klikt u op de knop “word lid, meld je nu aan”.  

Vandaag is het Internationale AIDS Dag. In 2021 werden 781 mensen positief gediagnosticeerd. Volgens het Sciensano Public Health Institute is dit een stijging van 4%!Iemand die seropositief is en zijn of haar behandeling volgt, is niet besmet. Ook al is het goed mogelijk om in 2022 met hiv te leven, het is belangrijk dat men zich laat testen na risicovol gedrag.Meer dan ooit is het werk van verenigingen essentieel om de burgers de nodige informatie te geven over hoe zij zich kunnen beschermen.Rainbow Cops steunt zowel verenigingen die actief zijn in de strijd tegen HIV als mensen die drager zijn van het virus.Wij herinneren u eraan dat onze vereniging mensen ondersteunt die het slachtoffer zijn van serofobie. Aujourd’hui, c’est la journée internationale de lutte contre le sida. En 2021, 781 personnes ont été diagnostiquées positives. Selon l’Institut de la Santé Publique Sciensano, c’est une augmentation de 4% ! Une personne positive au VIH, et qui suit son traitement n’est pas contaminante. Même s’il est tout à fait possible de vivre avec le VIH en 2022, il est important de se faire dépister à la suite d’un comportement à risques. Plus que jamais, le travail des associations est primordial afin d’offrir aux citoyens l’information nécessaire quant aux manières de se protéger.Rainbow Cops soutient tant les associations œuvrant dans la lutte contre le VIH que les personnes porteuses du virus.Nous rappelons que notre association apporte son soutien aux personnes victimes de sérophobie. #againstserophobia #undetectableuntransmittable ... See MoreSee Less
View on Facebook
📅 Vandaag is het 26 november en dus de Ace Zichtbaarheidsdag die tot doel heeft aseksuele mensen en allen die zich in het aseksuele spectrum bevinden te informeren en bewust te maken. ℹ️— FR 📅 Aujourd’hui, nous sommes le 26 novembre et donc la journée de la visibilité Ace qui a pour but d’informer et de sensibiliser sur les personnes asexuelles ainsi que sur toutes celles se situant sur le spectre de l'asexualité. ℹ️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

HET TEAM

Massimo

Massimo

Co-voorzitter

Emil

Emil

Co-voorzitter|Communication Manager

Frédéric

Frédéric

Secretaris

Luc

Luc

Penningmeester Opleider

Yannic

Yannic

Training Manager

© 2020 Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police – contact@rainbow-cops-belgium.be