Onze missie

p

InformerEN

Informatie en ervaringen uitwisselen over het LGBTQI+-thema binnen de geïntegreerde politie, om zo wederzijds respect te bewerkstelligen

opleiden

Alle politiemensen opleiden zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit

Oriënteren

Doorverwijzen van slachtoffers van homo- of transfobe daden naar de juiste hulpverleners, zowel binnen als buiten de politie, met het oog op een correcte aangifte

Sensibiliseren

Sensibiliseren rond de LGBTQI+-problematiek binnen en buiten de politie, op basis van expertise opgedaan in België en op Europees niveau

 

Word lid

Jouw steun zorgt ervoor dat RCB zich al sinds 2012 kan inzetten voor wederzijds respect aan de hand van sensibiliseringsacties, informatiesessies, opleiding en oriëntering. Dat willen we samen met jullie de komende jaren blijven doen, zowel binnen de politie als daarbuiten.

Wil je je bij ons aansluiten en ons zo steunen? Dat kan. Of je nu deel uitmaakt van de Belgische politie of niet.

Voor praktische details en om lid te worden, klikt u op de knop “word lid, meld je nu aan”.  

🇧🇪 Op 30 januari 2003 heeft de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp aangenomen dat het huwelijk openstelt voor personen van hetzelfde geslacht, waardoor België na Nederland het tweede land ter wereld 🌍 is dat het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht erkent. 📅 Dus vandaag is het 20 jaar 🎂 Goed gedaan België en veel geluk voor de getrouwde stellen ! 👏FR🇧🇪Le 30 janvier 2003, la Chambre des représentants de Belgique a adopté la proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe, faisant de la Belgique le deuxième pays au monde 🌍 à reconnaitre le mariage homosexuel après les Pays-Bas. 📅 Aujourd'hui, cela fait donc 20 ans 🎂 Bravo la Belgique et beaucoup de bonheur aux marié.e.s ! 👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
📅 Aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier et c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.🕯C'est l'occasion de se souvenir du passé et de réaffirmer notre engagement dans la lutte contre l’antisémitisme et toutes les autres formes d’intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe.NL 📅 Vandaag is het 27 januari, de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust. 🕯Het is een gelegenheid om het verleden te herdenken en onze inzet voor de bestrijding van antisemitisme en alle andere vormen van onverdraagzaamheid die kunnen leiden tot tegen een bepaalde groep gericht geweld, opnieuw te bevestigen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

HET TEAM

Massimo

Massimo

Co-voorzitter

Emil

Emil

Co-voorzitter|Communication Manager

Frédéric

Frédéric

Secretaris

Luc

Luc

Penningmeester Opleider

Yannic

Yannic

Training Manager

© 2020 Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police – contact@rainbow-cops-belgium.be