Onze missie

p

InformerEN

Informatie en ervaringen uitwisselen over het LGBTQI+-thema binnen de geïntegreerde politie, om zo wederzijds respect te bewerkstelligen

opleiden

Alle politiemensen opleiden zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit

Oriënteren

Doorverwijzen van slachtoffers van homo- of transfobe daden naar de juiste hulpverleners, zowel binnen als buiten de politie, met het oog op een correcte aangifte

Sensibiliseren

Sensibiliseren rond de LGBTQI+-problematiek binnen en buiten de politie, op basis van expertise opgedaan in België en op Europees niveau

 

Word lid

Jouw steun zorgt ervoor dat RCB zich al sinds 2012 kan inzetten voor wederzijds respect aan de hand van sensibiliseringsacties, informatiesessies, opleiding en oriëntering. Dat willen we samen met jullie de komende jaren blijven doen, zowel binnen de politie als daarbuiten.

Wil je je bij ons aansluiten en ons zo steunen? Dat kan. Of je nu deel uitmaakt van de Belgische politie of niet.

Voor praktische details en om lid te worden, klikt u op de knop “word lid, meld je nu aan”.  

Ken jij Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police al? Rainbow Cops zijn politiemensen die zich nauw betrokken voelen bij de LGBTQI+-thematiek. Ze helpen politiekorpsen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit op te sporen en informeren collega’s over de LGBTQI+-topics om zo het wederzijds respect te promoten. Gisteren, niet toevallig de dag voor Coming Out Day, hielden ze hun allereerste seminarie over Coming Out bij de politie. Organisaties als Rainbow Cops zijn ontzettend belangrijk om bij te dragen tot een meer solidaire, open en respectvolle politie. De politie is een afspiegeling van de samenleving, een samenleving waarin diversiteit aanvaard wordt. Binnen de politie stimuleren we diversiteit dus ook. Dit najaar staat het Interfederaal Actieplan tegen Racisme en Discriminatie op de agenda van de federale regering en de deelstaten. Via dit plan zal België actief meewerken aan het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 met een reeks maatregelen om de inspanningen op te voeren en actoren op alle niveaus samen te brengen. Zo pakken we racisme en discriminatie in de EU doeltreffender aan. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Le Coming Out à la police, nous en parlons aujourd’hui ! En présence du Commissaire Général, de la représentante de la Ministre de l’Intérieur, de la représentante de la secrétaire d’Etat à l’égalité des chances, à l’égalité des genres et à la diversite, plusieurs représentants des zones de police Bruxelloises, et Alain Parmentier, Président de l’European LGBT Police Association - EGPA. Coming out bij de politie. Vandaag praten we erover! In aanwezigheid van de commissaris-generaal, de vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, de vertegenwoordiger van Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, verschillende vertegenwoordigers van de Brusselse politiezones en Alain Parmentier, voorzitter van EGPA. ... See MoreSee Less
View on Facebook

HET TEAM

Massimo

Massimo

Co-voorzitter

Nadia

Nadia

Co-voorzitster (afgetreden)

Thomas

Thomas

Secretaris Penningmeester

© 2020 Rainbow Cops Belgium LGBTQI+ Police – contact@rainbow-cops-belgium.be